Oko s refrakčnou vadou vidí rozmazane. Naším cieľom je zabezpečiť ostré videnie na všetky vzdialenosti a pri každej príležitosti. V moderne vybavenej vyšetrovni vám diplomovaný optometrista profesionálne zmeria zrak a odporučí najvhodnejší spôsob korekcie. Na vyšetrenie nemusíte čakať. Stačí sa objednať online alebo telefonicky. Zvoľte si dátum a čas, ktorý vám vyhovuje. Vyšetrenie zraku trvá 30 minút a je úplne bezbolestné.

 

Zraková ostrosť je schopnosť vnímať tvary a obrysy okolitého sveta. Vyšetrenie zrakovej ostrosti prebieha jednoducho. Ak odhalíme nedostatok zrakovej ostrosti, odporučíme korekčnú pomôcku v podobe dioptrických okuliarov alebo kontaktných šošoviek.

Priebeh merania zraku

Každé vyšetrenie začína rozhovorom, v ktorom zisťujeme zdravotný stav zákazníka, spokojnosť s pôvodnými okuliarmi či pracovné podmienky. Nasleduje vyšetrenie zrakovej ostrosti pomocou autorefraktometra. Špeciálny prístroj zmeria lomivosť oka. V priebehu niekoľkých sekúnd dostaneme presné informácie o hodnote dioptrickej chyby.

Tento výsledok slúži ako podklad pre určenie subjektívnej zrakovej ostrosti. Meranie prebieha pomocou predkladania skúšobných okuliarových šošoviek do okuliarového rámu, pričom zákazník číta premietané znaky z LCD monitora tzv. optotypu.

Po skončení merania si zákazník vyskúša kráčanie v skúšobných okuliaroch s cieľom zistiť reálny pocit z nových dioptrií. Život nie je len o bielej obrazovke s čiernymi písmenkami, ale aj o farbách, kontraste a pohodlí. Po adaptačnej skúške prechádzame k meraniu dioptrických hodnôt na blízko. Po nameraní všetkých hodnôt zákazníkovi ponúkneme najvhodnejšie okuliare.

 

Rezervujte si meranie